Pse mesuesi.tech

Facebook
Twitter
LinkedIn

Si mësues i lëndës Teknologji e informacionit dhe komunikimit (TIK) kam vënë re se shumë mësues hasin vështirësi për t’u përshtatur me teknlogjinë në mësimdhënie apo ndonjëherë në veprime ditore. Gjithmonë u jam gjendur kolegëve të mi, duke i mësuar se si të bëjnë diçka që duan. Nisur nga kjo kam menduar, do të ishte me shumë vlerë një faqe kur çdo mësues të mund të gjejë informacion, mësime praktike, prezantim aplikacionesh etj.

Kush jam unë?

Unë quhem Gjergji Kokushta, baba i dy fëmijëve, përgjegjës IT dhe mësues TIK pranë shkollës Ernest Koliqi, Tiranë. Kërshëria ime ndaj teknologjisë më nxit të informohem rreth të rejave më të fundit dhe të mund ti vë në zbatim njohuritë e marra.

Lexo më tej